Zalety i korzyści

System idealnie adoptuje się do środowiska i obowiązujących procedur w każdej firmie i instytucji. Jest systemem pracującym w „chmurze” udostępnianym jako SaaS (software as a Service).
Wszystko co jest potrzebne do korzystania z narzędzia to przeglądarka internetowa na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet, smartfon, telefon) oraz połączenie do Internetu (software as a Service).
Rozwiązanie nie wymaga inwestycji w sprzęt lub oprogramowanie, a pracę z systemem można rozpocząć natychmiast (software as a Service).
Axxerion to system, który może być w pełni zintegrowany i całkowicie funkcjonalny z innymi systemami, takim jak: CAD, MSO, GIS czy programami finansowo – księgowymi (software as a Service).

Zalety i korzyści

  • Redukcja kosztów stałych i pośrednich związanych z infrastrukturą organizacji.
  • Oszczędność czasu przez konsolidację danych i jednoczesne używanie aktualnych informacji przez użytkowników.
  • Logistyka i planowanie podróży na podstawie geolokalizacji.
  • Optymalizacja kosztów transportu, zamówień, usług.
  • Wzrost efektywności zarządzania organizacją przez płynność pracy i lepszą komunikację.
  • Automatyzacja powiadomień.
  • Brak kosztów związanych z utrzymaniem serwerów i oddziałów IT w organizacji.
  • Możliwość kompleksowego zarządzania całą nieruchomością.
  • Obsługa systemu za pomocą tabletów, smartfonów.
  • Bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie.