Ankiety

Dzięki modułowi ankiety można w prosty sposób automatycznie przeprowadzać kompleksowe ankiety online. W ten sposób powstanie rzetelna baza danych dla badań rynku czy analiz satysfakcji klientów.

Moduł Ankieta wspomaga następujące funkcje:

Wprowadzenie: Ankieta może się rozpocząć od spersonalizowanego wprowadzenia.

Sekcje: Ankieta może być podzielona na określoną ilość stron i sekcji.

Pytania otwarte: Pytania otwarte można przedstawić w formie wolnych pól do wpisywania ze zdefiniowaną długością tekstu.

Prosty wybór: Tam gdzie odpowiedź na pytanie jest prosta można zadać systemowi listę potencjalnych opcji.

Tabela wyboru: Opcje odpowiedzi dla tabeli wyboru wyświetlają się w płaszczyźnie poziomej, natomiast pytania w płaszczyźnie pionowej.

Wybór wielokrotny: W sytuacji wielokrotnego wyboru uczestnicy mogą wybrać więcej niż jedną opcję.

E-Mail: Ankietę można rozesłać do osób i organizacji umieszczonych na określonej liście za pomocą spersonalizowanych maili.

URL: Na życzenie ankietę można opublikować i opracować w internecie.

Pokaz: Dzięki opcji Pokaz można kontrolować konfigurację pytań i layout.

Filtr: Funkcje filtrowania umożliwiają szybkie i łatwe przeszukiwanie wypełnionych formularzy ankiet w poszukiwaniu określonych informacji.

Całkowite rozmiary: Istnieje możliwość sporządzenia poglądowego zestawienia całkowitych rozmiarów pytań i odpowiedzi prostych lub wielokrotnego wyboru na pytania otwarte.

Eksport: Dane z ankiet można eksportować dla potrzeb analiz.

Kategorie: Dokumenty i Pracownicy.